Hlavní stránka
Se stomií zpět do práce

Se stomií zpět do práce

8. 12. 2011 | Stomie | Zelená hvězda

První myšlenky na návrat do práce přicházejí obvykle brzo po operaci. Někdo by se rád vrátil dobrovolně, někoho nutí neodkladné pracovní povinnosti nebo finanční situace. Ale doba nutné rekonvalescence se u různých pacientů liší, závisí především na vážnosti onemocnění, důvodu a typu operačního zákroku a často také věku pacienta a typu vykonávané práce. Je vždy dobré se o návratu do práce včas poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Před nástupem do práce

Nespěchejte zbytečně brzo zpátky do práce. Vrátíte-li se příliš brzy, může to v dlouhodobém horizontu způsobit problémy. Myslete na návratu do práce jako na řadu úkolů, které musí být splněny postupně jeden po druhém. Co je potřeba zvládat před nástupem do práce?

  • Samostatně bez pomoci být schopen pečovat o stomii.
  • Snadno a bez větších obtíží zvládat výměnu stomické pomůcky.
  • Mít dostatek energie na celý pracovní den, což záleží na druhu práce, kterou děláte. Manuální práce bude pravděpodobně fyzicky náročnější než práce v kanceláři.
  • Bez problémů zvládat každodenní cestování do práce.
  • Vědět, co dělat v případě náhodného úniku obsahu ze stomie a nutnosti vyměnit pomůcku za mimořádných okolností.

Jak zvládat stomii v práci?

  • Připravenému štěstí přeje. Mějte pro jistotu vždy náhradní stomické pomůcky v autě, v tašce či v šuplíku vašeho pracovního stolu. Není na závadu mít při ruce také náhradní spodní prádlo pro případ neočekávaného ú­niku.
  • Únava může být nepříjemným příznakem trvajícím i měsíce po operaci. Optimální bývá proto postupný návrat do práce, nejprve na několik dní v týdnu, než se vrátíte na plný úvazek. Bohužel to není vždy možné. Někteří zaměstnavatelé vám mohou na přechodnou dobu nabídnout méně náročnou funkci, dokud nejste schopni se vrátit na svoji původní pracovní pozici.
  • Pokud musíte v práci převážně celý den sedět, nemělo by to mít na vaši stomii téměř žádný vliv. Jestli jste však prodělali operaci konečníku, budete nejspíše nějakou dobu po zákroku pociťovat bolest při sezení. Řešením je pohodlné křeslo nebo polštářek na sezení. Tyto problémy však obvykle zmizí po několika měsících. Pokud vaše práce vyžaduje stát celý den na nohou, může být největším problémem únava.
  • Stomie může být nicméně na obtíž při práci, při které je nutné se ohýbat nebo zvedat břemena. Zvedání velmi těžkých břemen není doporučeno prvních dvanáct měsíců po operaci, aby se zabránilo nepřiměřenému tlaku na stomii. V každém případě mějte vždy při zvedání rovná záda a pokrčené nohy. Pokud se přesto musíte při práci často ohýbat a natahovat, používejte stomický pás. Noste volný oděv, vyhněte se páskům a úzkým kalhotám.
 

Související produkty:

Zdroje:

C3Life Ostomy Community

Zelená hvězda | další články autora