Hlavní stránka
Charta práv stomiků

Charta práv stomiků

1. 6. 2011 | Stomie | Zelená hvězda

Mezinárodní asociace stomiků prostřednictvím tzv. Charty práv stomiků (Charter of Ostomates' Rights) deklaruje základní potřeby a práva této skupiny pacientů. Hájí jejich právo obdržet informace i péči, které jim umožní vést nezávislý život a podílet se na všech důležitých rozhodnutích. Cílem Mezinárodní asociace stomiků je realizace jednotlivých bodů této Charty ve všech zemích světa.

Práva všech stomiků

Každý stomik má právo:

  • na předoperační poradenství, aby nebylo pochyb o tom, že si je plně vědom přínosu operace a zná základní fakta o životě se stomií
  • na dobře provedenou a vhodně umístěnou stomii, realizovanou s plným ohledem na pohodlí pacienta
  • na kvalitní a profesionální lékařskou a ošetřovatelskou péči před i po operaci, v nemocnici i ve své komunitě
  • na podporu a informovanost rodiny, známých a přátel, aby lépe chápali podmínky a změny, které jsou nutné k dosažení uspokojivé úrovně života se stomií
  • na úplnou a objektivní informaci o všech vhodných stomických pomůckách a výrobcích, které jsou v jeho zemi k dispozici
  • na neomezený přístup k celé škále dostupných stomických pomůcek
  • na informace o nejrůznějších organizacích stomiků v jeho vlasti a službách a podpoře, které poskytují
  • na ochranu proti jakékoliv formě diskriminace
  • na jistotu, že osobní informace týkající se jeho operace vedoucí k vytvoření stomie zůstanou důvěrné a utajené, aby bylo zachováno jeho soukromí, a že nikdo, kdo tyto informace zná, je bez výslovného svolení stomika nesdělí žádnému subjektu, který je angažován ve výrobě, prodeji nebo distribuci stomických pomůcek, ani žádné osobě, která by z nich mohla profitovat přímo nebo nepřímo, díky svému vztahu ke komerčnímu trhu se stomickými pomůckami

Zdroj:

ostomyinterna­tional.org

Zelená hvězda | další články autora