Tělní tekutiny

Tělní tekutiny tvoří vnitřní prostředí organismu a podílejí se až 66 % na hmotnosti lidského těla. Tělní tekutiny dělíme na vnitrobuněčné, které jsou součástí buněk a mimobuněčné, které vyplňují prostor mimo buňky. Hlavními mimobuněčnými tekutinami jsou krev, míza a tkáňový mok.

Krev

Krev je červená neprůhledná tekutina kolující v cévách. Zajišťuje transport látek po těle (např. kyslíku, živin, odpadních látek, hormonů), podílí se na udržování stálé tělesné teploty a obranyschopnosti organismu. Lidské tělo obsahuje přibližně 4,5 až 6 litrů krve. Tvoří ji tekutá složka – krevní plazma, červené a bílé krvinky a krevní destičky.
Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jde o vodný roztok organických a anorganických látek, obsahuje především bílkoviny, glukózu, hormony, minerální látky atd.
Červené krvinky (erytrocyty) jsou okrouhlé buňky vznikající v kostní dřeni, obsahují červené krevní barvivo hemoglobin, které umožňuje přenos kyslíku.
Bílé krvinky (leukocyty) jsou krevní buňky, které mají schopnost bojovat proti virům, bakteriím a dalším patogenům, nebo nádorovým buňkám a vůbec všem organismu cizím látkám a částicím. Podílejí se tak na obranyschopnosti organismu (imunitě). Existuje mnoho typů bílých krvinek s různou funkcí.
Krevní destičky jsou tělíska, která napomáhají srážení krve, hrají významnou roli při zástavě krvácení při poranění cévy.

Tkáňový mok

Tkáňový mok je tekutina, která vyplňuje prostor mezi buňkami. Má podobného složení jako krevní plazma. Vzniká z krve jejím prostoupením přes stěny krevních vlásečnic. Má podobné složení jako krevní plazma (obsahuje méně bílkovin).

Míza

Míza neboli lymfa je tekutina kolující v lymfatických cévách. Vzniká z tkáňového moku, který se přestupem do lymfatických kapilár stává lymfou. Složení lymfy je proměnlivé – závisí na tom, v kterém orgánu vzniká, např. míza, která přichází z trávicí soustavy, má vysoký obsah tuků.

Související produkty:

Zdroje:

http://www.ce­lostnimedicina­.cz
http://www.wi­kipedia.org

Zelená hvězda | další články autora