Články pro pacienty

Co znamená zkratka BMI?

Co znamená zkratka BMI?

Pod zkratkou BMI se skrývá index tělesné hmotnosti (z anglického Body Mass Index). Podle hodnoty BMI se určuje stupeň obezity. Obezita je definována jako nadměrné zmnožení tuku v organismu, které je významným rizikovým faktorem řady onemocnění, např. některých typů rakoviny, hypertenze, cévní mozkové příhody, neplodnosti, onemocnění kloubů, diabetu II. stupně apod.

Možné komplikace po zavedení stomie

Možné komplikace po zavedení stomie

1. 7. 2010 | autor: Zelená hvězda | Stomie

Stejně jako ostatní operační zákroky také vytvoření stomie je velkým zásahem do života pacienta. I přes neustálé zdokonalování lékařských a ošetřovatelských postupů může vzniknout velká řada problémů, které je potřeba řešit, aby stomik mohl vést kvalitní a plnohodnotný život s minimálním omezením.

Cévy v našem těle

Cévy v našem těle

1. 7. 2010 | autor: Zelená hvězda | Pacientská sekce

Celé lidské tělo je protkáno sítí cév. Jsou to trubice nejrůznějšího průměru a tloušťky. Jejich základním úkolem je rozvádět po těle tělní tekutiny, což je krev a míza. Podle toho také rozlišujeme cévy na krevní a mízní.

Co je to osteoporóza a jak ji poznáme

Co je to osteoporóza a jak ji poznáme

Název osteoporóza vychází ze dvou řeckých slov: osteo – kost a poros – otvor. Jedná se o onemocnění kostní tkáně, často také nazývané „řídnutí kostí“. Je charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchou její struktury, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. Postižené kosti jsou méně odolné vůči mechanické námaze a klesá jejich pružnost a pevnost. To s sebou přináší nebezpečí zlomenin i při minimální vyvinuté síle.

Výživa a pitný režim stomika

Výživa a pitný režim stomika

30. 6. 2010 | autor: Zelená hvězda | Stomie

Těsně po operaci, při níž je zavedena stomie, je složení stravy jiné než v pozdější době. V prvních 6–8 týdnech je doporučována strava bezezbytková (složená z takových potravin, z nichž do stolice přichází co nejméně nestravitelných zbytků), nenadýmavá, chemicky nedráždivá, se sníženým množstvím tuků.

První pomoc při popáleninách

První pomoc při popáleninách

30. 6. 2010 | autor: Zelená hvězda | Rány

Popáleniny jsou poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla. Jsou nejčastěji způsobeny ohněm, elektřinou, nebo vroucí tekutinou. Zvláště u dětí dochází často k opaření politím horkou polévkou či kávou. Včasná první pomoc při popáleninovém úrazu může zabránit zvyšování stupně popálení nebo zvětšování postižené tělesné plochy. Popáleniny velkého rozsahu nebo těžkého stupně mohou mít až fatální následky. Naděje na přežití závisí na stabilizaci stavu pacienta během prvních několika hodin.

Prevence dekubitů

Prevence dekubitů

29. 6. 2010 | autor: Zelená hvězda | Rány

Dekubity neboli proleženiny jsou defekty, s nimiž je spojeno poškození kůže a podkožních tkání způsobené tlakem na hmatné kostní výčnělky povrchu těla, na nichž spočívá největší váha nemocného, např. obratle krční páteře, lopatky. Hlavní příčinou vzniku proleženin je stlačení měkkých tkání mezi kostí a tvrdou podložkou, tkáň není nedostatečně prokrvována a vyživována, hromadí se zde toxické produkty a postupně nastává její odumírání.

Současné možnosti aplikace inzulinu při diabetu

Současné možnosti aplikace inzulinu při diabetu

29. 6. 2010 | autor: Zelená hvězda | Diabetes

Inzulin je obvykle podáván podkožně. Vhodnými místy pro podkožní aplikaci jsou oblast břicha, paží, stehen a zevní horní třetina hýždí. Nejrychleji se inzulin vstřebává z podkoží břicha, z paže, z hýždí a nejpomaleji ze stehen. Absorpci inzulinu urychlují kroky, vedoucí ke zvýšení prokrvení, např. vzestup teploty, působení léků rozšiřujících cévy a zlepšujících prokrvení, konzumace alkoholu, fyzická aktivita, masáž místa vpichu. Opačný vliv má pochopitelně zúžení cév, kouření, chlad a dehydratace.

Tělní tekutiny

Tělní tekutiny

29. 6. 2010 | autor: Zelená hvězda | Cévní problémy

Tělní tekutiny tvoří vnitřní prostředí organismu a podílejí se až 66 % na hmotnosti lidského těla. Tělní tekutiny dělíme na vnitrobuněčné, které jsou součástí buněk a mimobuněčné, které vyplňují prostor mimo buňky. Hlavními mimobuněčnými tekutinami jsou krev, míza a tkáňový mok.

Zázračné inkretiny

Zázračné inkretiny

28. 6. 2010 | autor: Zelená hvězda | Diabetes

Dobrá zpráva pro pacienty trpící diabetem II. stupně! Byly objeveny nové léky na bázi tzv. inkretinů, které zkvalitní léčbu cukrovky a mnohým diabetikům zjednoduší jejich život.

Stránkování: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34