Hlavní stránka
Partnerské organizace

Partnerské organizace

B. Braun pro život

B. Braun pro život je charitativní projekt Skupiny B. Braun. Jeho cílem je šířit prostřednictvím Zdravotních klaunů úsměvy a psychickou pohodu v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, a tím zlepšovat zdravotní stav pacientů. V současnosti se podílí například na programu Koš plný humoru. Zelená hvězda projekt B. Braun pro život dlouhodobě podporuje a na jeho podporu pravidelně věnuje i část výtěžku z prodeje Produktů měsíce.
usmevprozivot.cz

B. Braun Medical

Společnost B. Braun Medical je předním výrobcem zdravotnických produktů dodávajícím na náš trh špičkové zdravotnické materiály, lékařské přístroje, technologie a služby. Přináší optimální řešení pro efektivní léčbu pacientů a bezpečnost zdravotnického personálu. Zelená hvězda je součástí obchodního řetězce B. Braun.
bbraun.cz

ADP ČR (Asociace domácí péče České republiky)

Asociace domácí péče ČR sdružuje organizace poskytující profesionální zdravotní péči a související služby chronickým, dlouhodobým či invalidním pacientům a klientům v rekonvalescenci v pohodlí jejich vlastního domova. Ke zkvalitnění servisu poskytovaného těmito organizacemi významnou měrou přispívá také Zelená hvězda širokým sortimentem zdravotnických produktů.
adp-cr.cz

APHPP (Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče)

Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče sdružuje poskytovatele hospicové péče a garantuje kvalitu jejich služeb. Svou činností se snaží všeobecně přispívat k proměně vztahu společnosti ke smrti a umírání. Zelená hvězda se na těchto aktivitách podílí především jako významný dodavatel zdravotnických prostředků a pomůcek.
asociacehospi­cu.cz

Steri..way s.r.o. je velkoobchod se zdravotnickými materiály

Mezi hlavní oblasti, ve kterých firma nabízí své služby, patří především inkontinence, stomické pomůcky, hojení ran, urologické pomůcky, rukavice, injekční jehly, injekční stříkačky, I.V. katétry, infúzní sety, spinální jehly, epidurální sety, atd.
www.steriway.cz

Říkají o nás

Vážení, chtěla bych napsat velké poděkování paní Čápové Alici (provozovna – Zelená hvězda) za velikou ochotu a informovanost ohledně výrobků, které kvůli své dlouhodobé nemoci potřebuji…