Hlavní stránka
Život se stomií

Život se stomií

Život se stomií

V současné době je na trhu k dostání velké množství pomůcek, souprav a doplňkového sortimentu, které postiženému pomáhají vést plnohodnotný život.

S péčí o stomii vám pomohou speciálně školené zdravotní sestry, tzv. stomasestry. Kromě ošetřování je jejich úkolem informovat pacienta o vhodných stomických pomůckách a jejich správném používání a také upozornit na rizika spojená se stomií.

V České republice vzniklo v roce 1992 dobrovolné sdružení stomiků České ILCO. Hlavním úkolem ILCO je péče o specifické potřeby občanů postižených stomií a obhajoba jejich zájmů s cílem zajistit jim rovnoprávné postavení při jejich zdravotní a sociální rehabilitaci a znovuzačlenění do společnosti.