Kolostomie

Kolostomie

Nejčastějším druhem je umělý vývod tlustého střeva, nazývaný kolostomie. Je to kruhový otvor červené barvy o průměru 2 – 5 cm, nejčastěji umístěn v levém podbřišku. Vývod není citlivý na bolest díky nepřítomnosti nervových zakončení ve sliznici. Při ošetřování je však důležitá opatrnost, protože velmi často dochází k poranění sliznice a jejímu krvácení. Střevo může být vyvedeno ve třech místech, podle nichž rozlišujeme:

 • sigmoideostomie – vývod na esovité kličce. Pokud dojde k odstranění svěrače, stomie je trvalá.
 • transversostomie – vývod na příčném tračníku. Obvykle se jedná o dvouotvorovou stomii.
 • coecostomie – vývod na přechodu tenkého a tlustého střeva. Většinou bývá dočasná za účelem odlehčení zbývajících částí tlustého střeva.

Příčiny vedoucí k založení kolostomie:

 • záněty tlustého střeva
 • operace nádorů – nezhoubných nebo zhoubných
 • výchlipky tlustého střeva, které se rychle zanítí
 • perforace střeva
 • střevní uzávěr (ileus)
 • střevní krvácení
 • nedostatečná funkce svalového svěrače (ztráta kontroly vyprazdňování)
 • nesprávný vývoj střeva u embrya
 • poškození z ozařování jiných orgánů v malé pánvi