Hlavní stránka
Informace o inkontinenci

Informace o inkontinenci

Informace o inkontinenci

Mimovolním únikem moči (případně stolice) trpí poměrně veliké procento populace. Je chápána především jako zdravotní problém spojený s vyšším věkem člověka. Inkontinence však postihuje jak ženy, tak i muže a děti a negativně ovlivňuje kvalitu jejich života. Příčiny mohou být velmi různorodé. Statistiky hovoří o tom, že například stresovou inkontinencí trpí asi 20 % žen ve věku kolem 45 let. Obecně lze říci, že inkontinence postihuje, třeba jen na přechodnou dobu, až 50 % žen.