Nozokomiální infekce

Nozokomiální infekce

Pooperační infekce vzniká v souvislosti s lékařským ošetřením či vyšetřením a projeví se během pobytu nebo krátce po propuštění pacienta z nemocničního zařízení. Nákazou je ohrožena bezpečnost pacienta, který zůstává v nemocnici v průměru o 8–12 dní déle.

Udává se, že cca 2–5 % chirurgických zákroků vede ke vzniku této infekce. Další zdroje upozorňují, že v Evropské unii je nozokomiální infekcí – což je infekce související nejen s lékařským ošetřením a vyšetřením, ale i se samotným pobytem v nemocnici – postižena až jedna desetina pacientů (tedy cca 3 miliony ročně). Okolo 50 000 případů přitom končí smrtí.

Například jen ve Velké Británii činí ztráty v souvislosti s pooperačními infekcemi až 1 miliardu liber ročně. Je tedy jasné, že tyto infekce mají dalekosáhlé důsledky nejen pro zdraví pacienta a jeho návrat do aktivního života, ale i pro provoz nemocnice a pro ekonomiku celého zdravotnického systému.