Hlavní stránka
Péče o seniory

Péče o seniory

Naše řešení pro sociální zařízení pečující o seniory

Péče o seniory v sociálních zařízeních je náročná a klade na ošetřující personál i na klienty velké nároky. Zelená hvězda však nabízí spektrum zdravotnických prostředků, které ústavní péči usnadňují a v neposlední řadě zlepšují kvalitu života hospitalizovaných klientů.

Ústavy sociální péče, domovy seniorů, LDN, hospice či charity mohou pro své klienty v našem e-shopu jednoduše nakupovat dezinfekční a hygienické prostředky, enterální výživu, injekční techniku, chirurgické, diabetické, stomické, inkontinenční či urologické pomůcky nebo obvazový materiál. Nabízíme také diagnostické nástroje a zařízení pro příjemné relaxační a ozdravné kúry, například oxygenoterapii.

Dezinfekce a hygiena

Dokonale dezinfikované prostředí je prvotním předpokladem každé instituce pečující o člověka. Zelená hvězda dodává široké spektrum zdravotnických prostředků, které vyhovují přísným požadavkům na kvalitu a stupeň dezinfekce:

  • dezinfekce rukou a kůže
  • dezinfekce ploch a povrchů
  • dezinfekce nástrojů

Sortiment jsme doplnili také o dezinfekční vany, dávkovací odměrky a pumpičky pro nejrůznější dezinfekční prostředky, držáky na lahve, bezpečné zásobníky na použité jehly a mnoho dalších pomůcek.

Enterální výživa

Malnutrice (podvýživa) je závažným problémem právě u hospitalizovaných seniorů. Správná výživa přitom dokáže zabránit řadě zdravotních komplikací, včetně zhoršeného hojení ran i vzniku dekubitů. V našem sortimentu proto nabízíme:

  • vyživovací sondy
  • žaludeční a duodenální sondy
  • žaludeční a duodenální sondy z polyuretanu
  • pumpy, sety, příslušenství
  • aplikační techniku – spádová infuze
  • set pro perkutánní gastronomii

Inkontinenční pomůcky

Kvalitní inkontinenční pomůcky z naší nabídky pomáhají seniorům užívat si život aniž by neustále museli brát ohled na potíže s mimovolním únikem moči. V našem katalogu naleznete širokou nabídku absorpčních pomůcek – od vložek přes plenkové kalhotky po absorpční podložky. Sortiment doplňuje řada prostředků pro hygienu a dezinfekci, péči o pokožku a neutralizaci pachu.

Injekční a infuzní technika

Můžete si vybrat z velkého množství běžných i speciálních infuzních a transfuzních setů, injekcí, stříkaček, venepunkcí a dalšího příslušenství nezbytného v každém zdravotnickém zařízení.

Oxygenoterapie – kyslíková léčba

Hospitalizací se výrazně mění životní návyky seniorů. To s sebou bohužel nese problémy s příjmem potravy, poruchy spánku apod. V naší nabídce proto myslíme i na to, jak klientům zpříjemnit život v novém prostředí. Oxygenoterapie – inhalační léčba kyslíkem – to umožňuje. Vedle problémů se spánkem příznivě působí na problémy s vysokým krevním tlakem či cukrovkou a u zdravých lidí zlepšuje celkovou tělesnou i duševní kondici. V naší nabídce proto nechybí zařízení pro aplikaci oxygenoterapie.