Osteoporóza

Osteoporóza

Další běžnou ortopedickou obtíží je osteoporóza, při které dochází k úbytku kostní hmoty (tzv. „řídnutí“ kostí). Kosti se stávají křehkými a náchylnými ke zlomeninám. K postupnému úbytku kostní hmoty dochází vlivem stárnutí, dále může vzniknout důsledkem různých onemocnění (např. ledvin). Nečastější příčinou je však snížená tvorba estrogenu při menopauze. Mezi další rizikové faktory patří například vysoký příjem fosfátů, kofeinu, nízký příjem vápníku nebo nadměrné pití alkoholu.

Pro léčbu osteoporózy a předcházení zlomenin je důležitý příjem vápníku, vitaminu D, optimální pohybová aktivita, vyloučení toxických látek, ale i používání vhodných ortopedických pomůcek. U pokročilejších stádií se léčba neobejde bez medikamentů. Největší důraz by však měl být kladen na prevenci onemocnění, a to již v dětském a adolescentním věku.