Hlavní stránka
Komplikace: infikovaná rána

Komplikace: infikovaná rána

Komplikace: infikovaná rána

Nejčastější pooperační komplikací u většiny ran je ranná infekce. Ta je většinou způsobena stafylokoky a streptokoky, klebsielami, kvasinkami nebo pseudomonádou. Infekce v ráně se projevuje jedním či více z uvedených příznaků nebo kombinací několika z nich: zarudnutím v okolí rány, změnou barvy exsudátu, zvýšenou teplotou, změnou místní citlivosti, zpomaleným procesem hojení, rozpadem operační rány, zápachem z rány nebo zvýšenou krvácivostí při výměnách obvazového materiálu.

Ve spolupráci s mikrobiologem je nutné zvážit po diagnostice bakteriální zátěže, zda podat celková antibiotika nebo léčit infekci lokálně. Při antimikrobiální profylaxi zachovávat pravidla daná pro profylaxi s přihlédnutím na regionální výskyt infekčních agens a jejich stav rezistence k antimikrobiálním léčivům. Dále se nabízejí řešení typu incize a drenáží s odsátím nadbytečného exsudátu, odstranění povlaku z rány (u nekrotizujících forem odstranění nekróz), snaha o zmírnění zápachu, který obtěžuje pacienta i ošetřující personál, a zajištění vlhkého prostředí pomocí moderních terapeutických materiálů na hojení ran.