Hlavní stránka
Léčba chronických ran

Léčba chronických ran

Léčba chronických ran, Askina Transorbent

Pojmem chronická rána se označuje sekundárně se hojící rána, která nevykazuje po dobu osmi týdnů tendence k hojení. Představuje poslední stádium pokročilé destrukce tkáně a klade velice vysoké nároky na výběr terapeutických materiálů. V sortimentu Zelené hvězdy naleznete širokou paletu zdravotnických prostředků pro ošetřování ran včetně nejmodernějších prostředků pro vlhké krytí. Nabídku doplňují prostředky pro dezinfekci a hygienu, oplachové roztoky či antidekubitní matrace.

Základní druhy chronických ran

Základní druhy chronických ran

Při péči o rány se setkáváme nejčastěji s dekubity, bércovými vředy a diabetickými defekty. Dekubity neboli proleženiny jsou defekty, s nimiž je spojeno poškození kůže a tkání následkem lokálního působení tlaků a střižných sil v důsledku nedostatečného prokrvení.

Léčba chronických ran

Léčba chronických ran

Při efektivní léčbě ran je třeba dodržovat několik jednoduchých zásad: odstranění nekrotických tkání, udržování vlhkého prostředí, udržování stálé teploty uvnitř rány, zabránění vniknutí sekundární infekce, navození hypoxického prostředí v ráně…

Komplikace: infikovaná rána

Komplikace: infikovaná rána

Nejčastější pooperační komplikací u většiny ran je ranná infekce. Ta je většinou způsobena stafylokoky a streptokoky, klebsielami, kvasinkami nebo pseudomonádou. Infekce v ráně se projevuje jedním či více z uvedených příznaků nebo kombinací…