Hlavní stránka
Dezinfekce rukou a kůže

Dezinfekce rukou a kůže

Dezinfekce rukou a kůže

Dezinfekce rukou a kůže je základním postupem prevence nozokomiálních nákaz. Na kůži se totiž vyskytuje řada mikroorganizmů patřících k běžné flóře, ale i mikroorganizmů primárně patogenních (přenosná kontaminující mikroflóra).

Zvláště vysokou pozornost je třeba věnovat hygieně rukou, neboť pacient přichází nejčastěji do styku právě s rukama zdravotníků. Personál by si měl mýt a dezinfikovat ruce vždy před a po kontaktu s nemocným, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem. Používání ochranných rukavic je samozřejmé, ale mohou nastat situace, kdy rukavice nepoužijeme – nestačíme si je vzít, nemáme v nich na některé výkony cit nebo jsme na ně alergičtí. V tom případě je na místě jako nejdůležitější profylaktické opatření dokonalá hygiena rukou.

Kvalitní dezinfekční prostředky společně se správným provedením představují vyšší stupeň hygienické bezpečnosti pro pacienta. Jsme si toho vědomi, proto v naší nabídce naleznete skutečně to nejlepší řešení pro nejrůznější situace včetně chirurgické dezinfekce rukou.