Hlavní stránka
Dezinfekce a hygiena

Dezinfekce a hygiena

Dezinfekce a hygiena je základním předpokladem prevence i léčby ve zdravotnických zařízeních. Zelená hvězda dodává široké spektrum zdravotnických prostředků, které vyhovují přísným požadavkům na kvalitu a stupeň dezinfekce.

V naší nabídce naleznete kompletní řešení pro:

  • dezinfekci rukou a kůže,
  • dezinfekci ploch a povrchů,
  • dezinfekci nástrojů,
  • aplikaci dezinfekčních prostředků.
Druhy dezinfekce

Druhy dezinfekce

Dezinfekcí se běžně rozumí soubor fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají zabránit nákaze vnímavého jedince. Při volbě správného postupu dezinfekce vycházíme ze znalostí cest přenosu infekce a z možnosti ovlivnění účinnosti…

Dezinfekce rukou a kůže

Dezinfekce rukou a kůže

Dezinfekce rukou a kůže je základním postupem prevence nozokomiálních nákaz. Na kůži se totiž vyskytuje řada mikroorganizmů patřících k běžné flóře, ale i mikroorganizmů primárně patogenních (přenosná kontaminující mikroflóra). Zvláště vysokou…

Dezinfekce ploch a povrchů

Dezinfekce ploch a povrchů

Dezinfekce a hygiena je nezbytnou součástí prevence i represe šíření nozokomiálních infekcí ve zdravotnických zařízeních. V našich obchodech naleznete prostředky vhodné pro dezinfekční čištění omyvatelných povrchů ve všech zdravotnických oborech.

Dezinfekce nástrojů

Dezinfekce nástrojů

Dezinfekce nástrojů je třetí nezbytnou součástí dezinfekčního programu. V případě dezinfekce nástrojů a plošné dezinfekce je nutností zajistit pravidelné obměňování dezinfekčních prostředků s různými aktivními látkami. Proto jsme pro vás připravili…

Aplikační pomůcky

Aplikační pomůcky

Při dezinfekci je třeba dbát na správný postup. Abychom vám co nejvíce usnadnili realizaci vašeho dezinfekčního programu, připravili jsme pro vás i řadu aplikačních prostředků. V naší nabídce naleznete dezinfekční vany, dávkovací odměrky a pumpičky…