Úrazy

Podle mezinárodních zdravotnických statistik je úrazovost v České republice proti některým evropským zemím téměř dvojnásobná. Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) uvádějí, že poranění jsou třetí nejčastější příčinou smrti v České republice – hned po nemocích oběhové soustavy a zhoubných nádorech. Ve věkové skupině do 45 let zaujímají dokonce místo první.

Počet pracovních, kriminálních, sportovních i úrazů v domácnosti je alarmující. Nejzávažnější poranění však mají na svědomí dopravní nehody.