Typy ran

Akutní rány mohou vzniknout mechanickým (bodné, tržné rány atd.), tepelným (popáleniny, omrzliny) či chemickým poškozením (poleptání), zářením, nebo mohou být způsobeny při zdravotnických zákrocích.

Podle rozsahu rozlišujeme rány:

  • povrchové x hluboké
  • zavřené x otevřené
  • jednoduché x komplikované
  • aseptické x infikované
  • perforující