Ošetření rány

Postup při ošetření akutní rány závisí na tom, jestli jde o ránu hojící se primárně (per primam intentionem) nebo sekundárně (per secundam intentionem). Rány se nejčastěji hojí primárně. Jedná se o ideální stav, bez komplikací. Okraje rány k sobě těsně přiléhají. Při sekundárním hojení ran se pomalu tvoří granulační tkáň na spodině rány. Rána je otevřená nebo infikovaná. Základem je předběžné (první) ošetření.

První ošetření rány

Předběžné ošetření probíhá u obou typů (primární i sekundární) ran podobně. Po zastavení případného krvácení je nutno ošetřit ránu. Neměli bychom ji vyplachovat ani odstraňovat přítomné cizí předměty. Maximálně můžeme okolí rány opatrně opláchnout mýdlovou vodou nebo potřít dezinfekcí. Poté přiložíme sterilní obvaz a následně sekundární krytí, které je nutno u malých připevnit náplastí, u velkých elastickým obvazem. Tím zabráníme jeho posouvání v ráně.

Drobné rány (do několika cm) lze ošetřit bez šití. Použijeme náplast ve tvaru X (tzv. mašličku) a překryjeme mulovým obvazem nebo sterilním mulovým polštářkem.

Větší rány je již nutno zašít. Šití může provést praktický lékař, závažnější poranění však musí přenechat chirurgovi. Šití probíhá v lokální anestezii, u rozsáhlých ran (velkých tržných, střelných, bodných apod.) i v celkové.