Hojení ran

Hojení je opravný systémový proces poškození kůže a měkkých tkání. Probíhá ve třech fázích:

  • fáze zánětlivá
  • fáze proliferační
  • fáze diferenciace a přestavby

Zánětlivá fáze

V této fázi, která trvá okolo 2 – 5 dní od poškození, dochází k vytvoření trombu (krevní sraženiny). Následuje zánětlivá reakce, díky níž dochází k vyčištění tkáně. Díky působení patogenních bakterií však může někdy dojít k infekci rány. Patogenní bakterie se rychle množí a způsobují závažné poškození tkáně.

Proliferační fáze

K proliferační fázi dochází během dvou až tří týdnů. Vytváří se granulační tkáň a rána se začíná stahovat. Tvoří se nové cévy, které jsou méně odolné proti mechanickému zatížení. Firoblasty a kolagen zajišťují pevnost jizvy v tahu.

Fáze diferenciace a přestavby

Kolagenní vlákna vyzrávají a dochází k postupné kontrakci jizvy. Granulující tkáň se mění v jizevnatou a dochází k epitelizaci. Plné dokončení hojení může trvat tři týdny až několik let.