Naše řešení pro

Dezinfekce a hygiena

Dezinfekce a hygiena

Dezinfekce a hygiena je základním předpokladem prevence i léčby ve zdravotnických zařízeních. Zelená hvězda dodává široké spektrum zdravotnických prostředků, které vyhovují přísným požadavkům na kvalitu a stupeň dezinfekce. V naší nabídce…

Diabetes

Diabetes

Diabetes je nejrozšířenější onemocnění žláz s vnitřní sekrecí na světě. V souvislosti s tzv. západním stylem života se v poslední době hovoří dokonce o „epidemii“ diabetu.

Inkontinence

Inkontinence

S mimovolným únikem moči se potýká velké procento populace. Úspěšná léčba se neobejde bez správně zvolených zdravotnických pomůcek. V našem katalogu naleznete širokou nabídku absorpčních pomůcek – od vložek přes plenkové kalhotky po absorpční…

Stomie

Stomie

V České republice žije okolo deseti tisíc stomiků, lidí s dočasným nebo trvalým vyvedením dutého orgánu na povrch těla. Nejčastěji se jedná o umělé vyvedení střev nebo močovodu. Stomie má negativní vliv na kvalitu života, ovšem správný výběr…

Léčba akutních ran

Léčba akutních ran

Rány jsou porušením integrity tkání těla v důsledku fyzikálního, nejčastěji mechanického, působení. Zahrnují veškerá poranění od malých odřenin až po destrukci částí těla. Akutní rány vznikají v souvislosti s nějakým úrazem.

Léčba chronických ran

Léčba chronických ran

Pojmem chronická rána se označuje sekundárně se hojící rána, která nevykazuje po dobu osmi týdnů tendence k hojení. Představuje poslední stádium pokročilé destrukce tkáně a klade velice vysoké nároky na výběr terapeutických materiálů. V sortimentu…

Ortopedie

Ortopedie

Zelená hvězda vám pomáhá při prevenci a léčbě chronických i akutních obtíží pohybového aparátu, jakými jsou například artróza, ploché nohy, bolesti zad, tenisový loket, poranění zkřížených vazů kolene, poranění menisku nebo podvrtnutí kotníku.…

Injekce a transfuze

Injekce a transfuze

Zelená hvězda vám nabízí kompletní řešení v oblasti injekční, infuzní a transfuzní techniky. Široký sortiment našeho e-shopu zahrnuje více než 300 produktů určených pro tuto problematiku. Dokážeme tak uspokojit i ty nejnáročnější požadavky. Můžete…

Urologie

Urologie

Zelená hvězda vám nabízí řadu spolehlivých produktů pro léčbu v oblasti urologie: katetry, stenty, soupravy pro cystometrii a uretrografii, soupravy pro perkutánní nefrostomii nebo sběrné systémy. Ureterální katetry V našem katalogu naleznete…

Kompresivní terapie

Kompresivní terapie

Kompresivní terapie slouží k prevenci a léčbě onemocnění žil a lymfatických cév. Jejím cílem je pomocí tlaku usměrnit tok v povrchových a hlubokých žilách. Tím se dosáhne jejich opětovné funkčnosti. Nejčastěji je komprese využívána při léčbě…

Prevence rizika při zákrocích a vyšetřeních

Prevence rizika při zákrocích a vyšetřeních

Ochrana proti infekcím by měla být důležitou součástí všech operací a vyšetření. Je důležité nepodcenit prevenci, aby nedošlo k přenosu infekčních zárodků od personálu do organismu pacienta a naopak. Zelená hvězda vám nabízí velké množství…

Kosmetická, piercingová a tatoo studia

Kosmetická, piercingová a tatoo studia

Kosmetická, piercingová a tatoo studia mohou z našeho širokého sortimentu zakoupit obvazové materiály a náplasti, rukavice, dezinfekční prostředky, oplachové roztoky na rány i injekční techniku a vybrat si také z bohaté nabídky chirurgického intstrumentária.

Veterinární praxe

Veterinární praxe

Veterinárním praxím dodáváme operační i vyšetřovací rukavice, obvazový materiál, dezinfekční prostředky, oplachové roztoky či vlhké krytí na rány. Dále v naší nabídce naleznete širokou paletu šicích materiálů, injekční a infúzní techniky,…

Péče o seniory

Péče o seniory

Péče o seniory v sociálních zařízeních je náročná a klade na ošetřující personál i na klienty velké nároky. Zelená hvězda však nabízí spektrum zdravotnických prostředků, které ústavní péči usnadňují a v neposlední řadě zlepšují kvalitu života hospitalizovaných klientů.

Chirurgické šití

Chirurgické šití

Vstřebatelná nebo nevstřebatelná. Koncern B. Braun nabízí kompletní a inovovaný sortiment chirurgických šicích vláken – navíc i ve formě speciálních šicích souprav podle příslušné indikace. V naší nabídce naleznete kompletní řešení pro: Šicí…