Logo Zelená Hvězda

Přímá barva loga je PANTONE Green C, složená CMYK: 100–0–65–0. Doprovodný text je 100% černá. Logo v základní variantě je zelené na bílém podkladu. V případě, že to grafické okolnosti vyžadují, je možné použít též logo v inverzní podobě, tj. bílé (včetně doprovodného textu) na výše uvedeném zeleném podkladu.

V případě použití loga na černobílých materiálech je základní logo černé na bílém podkladu, přípustná je i negativní varianta bílého loga na černém podkladu. Minimální velikost loga i s doprovodným textem je 50 mm.

Při zvětšení loga (bez doprovodného textu) nad 70 mm na délku, je možné sjednotit délku doprovodného textu s délkou nápisu Zelená hvězda. Začátek doprovodného textu musí být se začátkem textu Zelená hvězda vždy zarovnaný a stejně tak jeho účaří zarovnané s dolním okrajem symbolu hvězdy.

Ochranná zóna loga, tedy zóna, do níž nesmí zasahovat žádný další grafický prvek, je minimálně šířka symbolu hvězdy z levé a pravé strany a 50 % výšky loga z horní a dolní strany. Logo může být umístěno na tiskovinách buď v levém horním, nebo v levém či pravém dolním rohu. Jakékoliv užití loga odporující těmto zásadám je zakázáno, též je zakázáno logo otáčet, zrcadlit, disproporčně měnit velikost, či jinak deformovat.


Logo Zelená Hvězda

Říkají o nás

Vážení, chtěla bych napsat velké poděkování paní Čápové Alici (provozovna – Zelená hvězda) za velikou ochotu a informovanost ohledně výrobků, které kvůli své dlouhodobé nemoci potřebuji…