Správná péče o permanentní katetry jako prevence nežádoucích onemocnění

The 5th Urinary Catheter Care Masterclass, London

Ve slavné historické budově Royal College of Surgeons v Londýně se dne 18. října 2011 konala již v pořadí pátá konference věnovaná péči o močové katetry – Urinary Catheter Care Masterclass – jejímž organizátorem byla Aesculap Akademie United Kingdom. Hlavním tématem byla tradičně péče o permanentní močové katetry, letos poprvé však bylo toto téma rozšířeno o problematiku intermitentní močové katetrizace. Specialisté z řad sester a lékařů z Velké Británie přednesli své příspěvky s nejnovějšími poznatky týkajícími se péče o močové katetry a také představili aktualizované guidlines.

Ve Velké Británii je obecně této problematice věnována velká pozornost. Je to díky vysokému výskytu nozokomiálních infekcí během hospitalizace pacientů a různým nežádoucím příznakům u nemocných souvisejících se zavedením permanentních katetrů. Posledním trendem je snižování použití této metody a snaha o využití jiných indikovaných metod derivace moče. Léčba komplikací, zvláště infekce, je totiž několikanásobně dražší než prevence. V této praxi se významně osvědčilo využití proplachových roztoků Uro-Tainer® s obsahem 0,9% roztoku NaCl nebo G soluce. Dále byly probrány právní, psychologické a sexuální aspekty používání močových katetrů, a to jak z pohledu pacientů, tak i zdravotnického personálu. Program byl zakončen přehlednou přednáškou o neurologických onemocněních močového měchýře z pohledu uroneurologa.

Možnost poprvé se zúčastnit tohoto setkání byla pro nás velkým přínosem. V České a Slovenské republice jsou totiž v péči o pacienty s permanentními močovými katetry stále velké rezervy. Řada těchto nemocných má recidivující infekce močových cest či problémy s průchodností katetrů pro inkrustace vápenných solí a jsou nuceni docházet k lékaři na časté výměny katetru. A právě prevence s využitím proplachových roztoků se ukazuje jako daleko účinnější a ekonomicky méně náročnější varianta, nehledě na to, že se vý- znamně snižuje procento výskytu nežádoucích příznaků. Více o této problematice v příspěvku Jitky Urbánkové a Mgr. Jitky Krocové.

Zelená hvězda | další články autora