Klinické studie

Dotyk s budúcnosťou - B. Braun Space GlucoseControl

Dotyk s budúcnosťou - B. Braun Space GlucoseControl

Technika, elektronika, počítače, inteligentné systémy. Vrútili sa nám do života a stali sa jeho súčasťou, či sa nám to páči alebo nie.

Askina Calgitrol Ag: klinické použití moderního obvazu s ionty stříbra

Askina Calgitrol Ag: klinické použití moderního obvazu s ionty stříbra

Během posledních několika let prošla antiseptika obdobím démonizace a zatracování odbornou veřejností i vědeckými kruhy, přesto však stále používána přežila až do současnosti a dnes se stala velmi „módním” výrobkem.

Flexima® Key

Flexima® Key

Pomůcky pro stomiky prodělávají v posledních dvaceti letech velký vývoj.

B. Braun Space – vždy o krok vpred

B. Braun Space – vždy o krok vpred

Prístroje, prístroje, prístroje. Technologický pokrok je čoraz dynamickejší. Nové prístroje, resp. inovácie prichádzajú v stále rýchlejšom tempe. Fyzická opotrebovanosť prístrojov býva oproti morálnej väčšinou druhoradou otázkou.