Úspěchy v léčbě chronických ran a dekubitů v DpS Radkova Lhota

15. 9. 2008 | Kazuistiky | Zelená hvězda
Askina - vlhké hojení ran

V roce 2007 začal náš domov vykazovat ošetřovatelskou péči u zdravotních pojišťoven. S pomocí těchto financí a odbornou ordinací obvodního lékaře jsme začali léčit chronické rány a dekubity na principu ,,vlhkého hojení ran“.

Zřizovatelem DpS Radkova Lhota je Olomoucký kraj. Objekt domova se nachází v krásné krajinné oblasti pod Hostýnskými vrchy, nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Je to rozsáhlá dvoupodlažní budova bývalého zámečku. V domově jsou jednolůžkové pokoje, apartmány a velká část dvoulůžkových pokojů v nichž trvale žije 129 uživatelů.

Jsou zde uživatelé z velké části imobilní, částečně mobilní s pomůckou či za pomoci jiné osoby. Také zde žijí uživatelé se smyslovým postižením, od počínající demence až po pokročilou, a dále uživatelé s Alzheimerovou nemocí.

O uživatele pečuje zdravotnicko-ošetřovatelský personál, který se skládá z vrchní, staniční a rehabilitační sestry, 10 všeobecných sester, 2 nižších zdravotnických pracovníků a 21 pracovníků v přímé obslužné péči.

Uživatelům poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči, kterou vykazujeme od 1. ledna 2007 zdravotním pojišťovnám na základě uzavření vzájemných dohod.

Na základě těchto plateb od zdravotních pojišťoven a po doporučení obvodního lékaře jsme nakoupili speciální obvazový materiál na ošetřování chronických ran a dekubitů na principu vlhkého hojení ran.

Zhojení chronické rány vyžaduje péči, která je zaměřena na konkrétního uživatele, je cenově příznivá a založená na vědeckých důkazech.

Na základě těchto kritérií jsme zvolili výrobky firmy B.Braun Medical, jejíž součástí je síť prodejen zdravotnických prostředků Zelená hvězda. Tyto výrobky jsou nezbytné pro kvalifikovanou péči o rány a napomáhají organismu při komplexním procesu hojení ran. Zvolili jsme výrobky řady Askina, založené na principu vlhkého hojení ran, které vždy nabízí vhodné řešení pro konkrétní druh rány. Výrobce nabízí systém léčby ran, který lékařům a sestrám umožní zhojit téměř každou ránu, včetně infikovaných. Předpokladem je disponovat celou škálu tohoto krytí, aby bylo možné ošetřovat všechny fáze chronických ran a dekubitů (nekróza, povleklá rána, infikovaná rána, granulující tkáň, epitelizující tkáň).

Názorně uvádím kazuistiky léčby ran dvou našich uživatelů domova.

Kasuistika 1

Uživatelka K. A., 80letá žena, která má dekubit v oblasti pravé hýždě 3. stupně, z dalších dg.: ICHS, DM 2. typu na inzulinu, hypertenze III., stp. CMP s levostrannou symptomatologií, hypotyreóza, hepatopatie. Klientka je silně obézní, plně ležící a plně inkontinentní.

Popis rány: 9. 11. 2006 se u této uživatelky vytvořil kožní defekt v oblasti hýždí velikosti 6×2 cm, který se rychle se zvětšoval. Dekubit byl povleklý se zapáchající sekrecí, ve fázi čištění, okraje rány mírně macerované. Ošetřující lékař ordinoval 1% Chloramin roztok 2krát denně na postižená místa. Rána se velmi pomalu čistila a zůstávala ve stejné velikosti. Po zakoupení speciálního krytí ordinoval ošetřující lékař od 24. 10. 2007 léčebné krytí z řady Askina. (obr. 1)

Cíl: Vyčistit ránu, podpořit granulaci a epitelizaci.

Postup a vývoj hojení

Po snesení krytí ránu opláchneme Prontosan roztokem, vydezinfikujeme okolí rány, přiložíme krytí Askina Sorb á 2dny, při znečištění stolicí podle potřeby i častěji. Postupně se spodina rány čistí, mírní se sekrece a během dvou měsíců se rána menší.

V další fázi obvodní lékař ordinuje Askina Foam na granulující tkáň, spodina rány je čistá, okraje epitelizují. Stále provádíme zvýšenou ošetřovatelskou péči včetně polohování přes den po 2 hodinách, v noci á 3 hodiny, s použitím antidekubitální matrace, Bilance tekutin se zvýšeným příjmem tekutin.

Dekubit na hýždi je téměř zhojen (obr. 2), léčba je velmi uspokojivá.

Kasuistika 2

Uživatel J. K., 83letý muž, který má dekubit 4. stupně na patě LDK. Z dalších dg.: AS universalis, hypertenze II., DM 2. typu na dietě, sekundární depresivní syndrom, plně ležící a plně inkontinentní.

Popis rány: 7. 9. 2007 se na patě vytvořila suchá nekróza, pevně lpící ke spodině, okolí rány klidné, ordinován Fibrolan 1krát denně.

Dne 18. 9. provedl ošetřující lékař nekrektomii, dále lokálně aplikován 1% Chloramin roztok 2kát denně. Od 24. 10. 2007 ordinuje ošetřující lékař krytí z řady Askina. (obr. 3)

Cíl: Odstranění nekrózy z defektu, podpora granulace a epitelizace.

Postup při převazu

Po snesení obvazu a krytí opláchneme defekt Prontosan roztokem,
vydezinfikujeme okolí a okraje rány,
provedeme odstranění nekrotických tkání a uvolněných povlaků,
opakovaně provedeme oplach Prontosan roztokem,
použijeme léčebné krytí podle ordinace ošetřujícho lékaře,
paty obou DK vyvazujeme do vaty.

Použitý materiál

  1. od 24. 10. 2007 Askina Calgitrol Ag á 2 dny, na povleklou infikovanou ránu, silně secernující,
  2. od 13. 11. 2007 Askina Hydro á 2 dny, na podporu granulace,
  3. od 4. 12. 2007 Askina Transorbent á 2 dny, na podporu epitelizace.

Vývoj hojení

Nekróza je odloučená, spodina povleklá, okraje granulují, hojná sekrece,
spodina se čistí a postupně granuluje, okolí a okraje jsou klidné bez zarudnutí, sekrece pouze mírná,
dekubit se pomalu zatahuje, je ve fázi epitelizace a při pokračování nastavené terapie je možné dekubit zhojit úplně. (obr. 4)

vrchní sestra
Dana Pátková
DpS Radkova Lhota
(zdravotni1@do­movrl.cz)

Související produkty

Zelená hvězda | další články autora

Fotogalerie

Obr. 1 Obr. 1
Obr. 2 Obr. 2
Obr. 3 Obr. 3
Obr. 4 Obr. 4