Progrese bércového vředu

13. 11. 2007 | Kazuistiky | Zelená hvězda
Askina Transorbent - sterilní hydrocelulární krytí s vysokou absorpční kapacitou

Pacientka 85 let, dg.: Progrese bércového vředu, DM II. typu na dietě, ischemická choroba srdeční, oboustranná chronická žilní insuficience.

Jelikož se stav bércového vředu pacientky zhoršil, zahájili lékaři léčbu Prontosanem.

3. – 10. den léčby jsou aplikovány časté výplachy rány Prontosanem.

13. den léčby lékaři k oplachům Prontosanem přidávají vlhké krytí Askina Hydro. Jde o sterilní hydrokoloidní krytí složené z karboxymetyl­celulózy, obohacené výtažkem jitrocele. Absorpcí raného sekretu hydrokoloidy nabobtnávají, přeměňují se v gel, který expanduje do rány, a udržuje ji vlhkou. Gel je savý tak dlouho, dokud nejsou hydrokoloidy nasyceny.

16. – 19. den léčby se stav rány výrazně zlepšil.

24. den léčby – kromě dobře osvědčených oplachů rány Prontosanem je léčba doplněna o sterilní hydrocelulární krytí s vysokou absorpční kapacitou Askina Transorbent. Ta dokáže nadbytečnou tekutinu z rány zachytit do savého jádra, a tak se zabrání zpětnému promočení rány exsudátem. Zároveň se do savého materiálu uzavře zápach z rány.

27. den léčby oplachy Prontosanem stále pokračují. Rána již nemokvá, ale aby se zcela zhojila, použijí lékaři opět vlhké krytí Askina Hydro s výtažky jitrocele.

43. den léčby – po 36 dnech domácí péče je rána dobře zhojena, pacientka se cítí lépe.

Zelená hvězda | další články autora

Fotogalerie

Askina Transorbent - sterilní hydrocelulární krytí s vysokou absorpční kapacitou Askina Transorbent - sterilní hydrocelulární krytí s vysokou absorpční kapacitou
Askina Transorbent - sterilní hydrocelulární krytí s vysokou absorpční kapacitou Askina Transorbent - sterilní hydrocelulární krytí s vysokou absorpční kapacitou