Kazuistika: Léčba rozpadlé operační rány a dekubitu na patě (Pacientka, 45 let)

7. 6. 2010 | Kazuistiky | Zelená hvězda

Pacientka 45 let, 25.1. 2010 proveden chirurgický zákrok pro chronické záněty střev, dekubit na patě vel 3×2cm + rozpadlá operační rána se silnou sekrecí. Nekróza na patě se vytvořila již na JIPu po komplikacích po epidurální anestezii.

  • příznaky na JIPu – tupá bolest dolní končetiny, brnění, snížená citlivost
  • pacientka nutričně kompenzovaná, do 8. dne po operaci standardní pooperační průběh
  • 8. den velmi výrazná sekrece z rány, indikace k rozpuštění sutury, proplachy Betadine, dren, ATB…
  • 20. den propuštěna do domácího ošetřování s doporučením proplachu Betadine, hlídat stav, při obtížích okamžitá kontrola na oddělení
  • následně v domácím prostředí převazy: -Proplach Prontosan roztokem + Prontosan gel, Askina Sorb
  • viz fotografie

Na fotografii z 21.2, kdy 20.2. začala léčba s krytím Askina Sorb, je krásně vidět kytí ihned po aplikaci a následně krytí, jak vypadá z předešlého dne. Vzhledem k velmi výrazné sekreci převazy 1× denně.

Na fotografii z 11.3. je ukázkově vidět vzestupná granulace, rána secernuje slabě, z okrajů směrem do centra rány se rána viditelně zmenšuje, proplachy Prontosan roztokem, do okolí Prontosan gel střídavě s Askina Sorb longetou.

Na fotografii 10.4. – rána viditelně zmenšená, zvyšuje se ale sekrece z rány, zvýšená bolestivost, zaveden drén, který se proplachuje Prontosan roztokem, uvažuje se o následné reoperaci.

Zelená hvězda | další články autora

Fotogalerie

21. 2. 21. 2.
21. 2. 21. 2.
11. 3. 11. 3.
14. 3. 14. 3.
18. 3. 18. 3.
20. 3. 20. 3.
21. 3. 21. 3.
10. 4. 10. 4.