Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem

9. 11. 2007 | Kazuistiky | Zelená hvězda
Prontosan roztok 350ml

Pacient 64 let, s dg. divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem. Dvacet let léčen kortikoidy pro astma bronchiale.

Pacient se podrobil operaci podle Hartmanna pro divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem.

7. den léčby došlo k eventeraci, po revizi lékaři ránu vypláchli a opakovaně sešili dle Ogreida.

12. den léčby rána se dobře hojí, pacient je přeložen na standardní oddělení.

22. den léčby – extrakce Ogreido stehů.

15. – 36. den léčby jsou aplikovány proplachy dehiscence, okolí stomie a defektů po Ogreido stezích roztokem Prontosan určeným k oplachování chronických ran.

26. den léčby pacient odchází do domácího ošetřování.

41. den léčby jsou veškeré defekty zcela zhojeny.

V krátkém časovém období došlo ke zhojení ran, a to použitím roztoku Prontosan, který je nedráždivý a nealergizující. Jeho aplikace je bezbolestná, Prontosan navíc rychle absorbuje nepříjemný pach rány a celkově zlepšuje podmínky pro hojení.

Zelená hvězda | další články autora