Články a studie

Dobré srdce pracovnic a pracovníků domácí hospicové péče

Dobré srdce pracovnic a pracovníků domácí hospicové péče

Dne 27. dubna 2011 se Zelená hvězda účastnila konference hospicové péče v Karlových Varech, kterou pořádal Západočeský region agentur domácí péče. Konference byla určena odborné veřejnosti a měla za cíl seznámit ji s osvědčenými a novými způsoby poskytování zdravotní a sociální péče klientům v terminální fázi.

Konec problémům  s močovým katetrem!

Konec problémům s močovým katetrem!

8. 8. 2011 | autor: Zelená hvězda | Aktuality

Zefektivněte péči o zavedený močový katetr u svých pacientů prostřednictvím unikátního proplachového systému Uro-Tainer®

Zákazníci si žádají „školení o dezinfekci a hygieně na míru“

Zákazníci si žádají „školení o dezinfekci a hygieně na míru“

Akci „školení na míru“ zahájila společnost B. Braun ve spolupráci se Zelenými hvězdami teprve před přibližně dvěma měsíci a již lze konstatovat, že se jedná o „trefu do černého“.

Zelená hvězda – tradiční partner zdravotnické záchranné služby

Zelená hvězda – tradiční partner zdravotnické záchranné služby

Ve dnech 21. – 22. dubna 2011 se v Mikulově uskutečnily 10. brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. Z řad účastníků konference lze jmenovat např. zástupce zdravotnických záchranných týmů z Jihomoravského kraje, Vysočiny a Královéhradec­kého kraje.

Den hygieny rukou v českých nemocnicích za podpory B. Braun

Den hygieny rukou v českých nemocnicích za podpory B. Braun

V letošním roce se ke „Dni hygieny rukou“, mezinárodnímu projektu, který vznikl pod záštitou Světové zdravotnické organizace, připojilo dvacet českých nemocnic. Většina z nich při té příležitosti uspořádala různé osvětové akce určené zdravotnickému personálu i návštěvníkům zařízení.

Lukostřelec Drahonínský má přímou nominaci do Londýna: přinese další zlato?

Lukostřelec Drahonínský má přímou nominaci do Londýna: přinese další zlato?

3. 8. 2011 | autor: Zelená hvězda | Aktuality

Praha, 1. srpna 2011: Český paralympijský tým bude v Londýně posílen úspěšným lukostřelcem vozíčkářem Davidem Drahonínským. Rozhodl o tom zisk stříbrné medaile ze soutěže jednotlivců s kladkovým lukem na MS v Turíně, který ho přímo nominuje na hry v Londýně.

Chronická rána aneb běh na dlouhou trať

Chronická rána aneb běh na dlouhou trať

Problematika chro­nických ran, tj­. defektů kož­ního krytu, kte­ré se nezhoji­ly do osmi týd­nů, se stává v pos­lední době stá­le častěji dis­kutovanou díky o­brovskému boo­mu léčebných me­tod a možností­. 

Produkt měsíce: Actreen® Glys Set

Produkt měsíce: Actreen® Glys Set

25. 7. 2011 | autor: Zelená hvězda | Ze Zelené hvězdy

Unikátní uzav­řený systém lu­brikovaného mo­čového katetru a sběr­ného sáčku.

Hodinová diuréza

Hodinová diuréza

Akutní poškoze­ní ledvinné tká­ně se vyvíjí ho­diny až dny. Včas­nou diagnosti­kou a účinnou­ léčbou můžeme tí­ži poškození výz­namně ovlivnit­. 

Elegantní řešení pooperačních komplikací

Elegantní řešení pooperačních komplikací

Menší či větší o­perační zákrok je ne­fyziologickým zá­sahem do lidské­ho těla a při­náší pacientům ri­ziko různých kom­plikací.

Stránkování: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23