B. Braun prodal 1 miliardu bezpečnostních intravenózních katetrů

17. 10. 2011 | Aktuality | Zelená hvězda

Společnost B. Braun v polovině letošního letošního roku díky svým zákazníkům z celého světa oslavila prodej jedné miliardy bezpečnostních intravenózních katetrů Vasofix® Safety a Introcan® Safety. Výrazně tak zvýšila ochranu před bodnými poraněními, která způsobují přenos nebezpečných infekcí, jako jsou hepatitida typu B a C a virus HIV.

Hlavní přínos bezpečnostních intravenózních katetrů spočívá v pasivní ochraně. Jsou opatřeny patentovaným integrovaným automaticky se aktivujícím bezpečnostním klipem, jenž ukrývá ostrý hrot jehly při jejím vytažení z kanyly, a brání tím riziku náhodného poranění injekční jehlou. Je také prokázáno, že ochranný mechanismus, pokud je používán spolu s dalšími preventivními prostředky, snižuje riziko nákazy pacienta chorobami souvisejícími s nitrožilní léčbou, jako je například MRSA.

Společnosti B. Braun se roce 2010 podařilo navýšit kvantitativní podíl bezpečnostních katetrů v celém sortimentu intravenózních katetrů o 60 %. V následujících letech plánuje jeho další posílení, a to zejména v zemích, kde mají jen minimální povědomí o bezpečnostních zásadách.

Výhody bezpečnostních katetrů Vasofix® Safety a Introcan® Safety

  • Snadná punkce díky většímu rozsahu úhlů pro kanylaci
  • Snadnější zavedení kanyly díky hladkému lubrikovanému povrchu
  • Pasivní bezpečnostní mechanismus chrání před poraněním použitou jehlou a s ním spojenými infekcemi
  • Komfort pro pacienty je zvýšen vysokou úspěšností punkce a redukcí bolestivosti díky snížení síly potřebné k zavedení katetru
  • Minimalizace stresu z vlastní punkce nejen na straně pacienta, ale i zdravotníka

Zelená hvězda | další články autora